نهمین روز اعتصاب غذا صبوحی سلیم اف در زندان رژیم صهیونیستی الهام علی‌اف در اعتراض به محکومیت به 17 زندان از طرف دادگاه حکومت آذربایجان

77


نهمین روز اعتصاب غذا صبوحی سلیم اف در زندان رژیم صهیونیستی الهام علی‌اف در اعتراض به محکومیت به 17 زندان از طرف دادگاه حکومت آذربایجان


جانباز جنگ اول قره‌باغ کربلایی صبوحی سلیم اف به خاطر این که در سالهای متعدد یکی از فعالان اصلی تجمعات ضدصهیونیستی در آذربایجان بوده و به دفعات در روز قدس مقابل سفارت رژیم جعلی اسرائیل تجمع اعتراض‌آمیز داشته است با اتهامات ساختگی اعم از خیانت به وطن، ارتباط با جمهوری اسلامی ایران و… در سکوت خبری و انفعال دیپلماسی به 17 سال زندان محکوم شده است.
صبوحی اعلام کرده است که تا تغییر حکم دادگاه حتی به قیمت جان خود اعتصاب غذا را ادامه خواهد داد.

مرکز مطالعات آذربایجان
https://t.me/mutaliatazerb