فدراسیون تنیس باکو خواستار مجازات خاچانوف شد

209


به گزارش rsport.ria.ru، فدراسیون تنیس باکو از فدراسیون بین المللی تنیس (ITF) و فدراسیون تنیس روسیه درخواست کرد و خواستار مجازات کارن خاچانوف، تنیسور روس به دلیل ابراز حمایت از آرتساخ در مسابقات آزاد استرالیا شد. اقدامات خاچانوف در باکو “تحریک غیرقابل قبول علیه آذربایجان” تلقی می شود. تنیسور ارمنی پس از صعود به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات آزاد استرالیا، باز هم یادداشتی را برای دوربین به جای گذاشت. “تا آخر به باور خود ادامه دهید. قوی بمان آرتساخ.” این گزارش شده است news.am:را

Source link