در سال 2022 در آذرماه تعداد مشاغل درآمدزا 704 هزار و 420 شغل بوده است

73


این شاخص نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.8 درصد پیشی گرفت.

کمیته درآمدهای دولتی به اطلاع می رساند که در سال 2022 مالیات دهندگان بر اساس داده های ماه مالیات بر درآمد و مشارکت اجتماعی ارسالی برای آذرماه، تعداد مشاغل درآمدزا 704 هزار و 420 شغل بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 44 هزار و 949 شغل معادل 6.8 درصد افزایش داشته است.

در عین حال این کمیته به اطلاع می رساند که بر اساس اسناد محاسباتی (شامل فیش های نقدی) صادره از سوی مودیان، در بازه زمانی اول تا 30 دی ماه 1392، 26.7 میلیون فقره معاملات به ارزش 524.7 میلیارد تومان انجام شده است که بیش از شاخص است. نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.5 میلیون معامله معادل 10.6 درصد و از نظر ارزشی 133.7 میلیارد تومان معادل 34.2 درصد بوده است.

اداره اطلاعات و روابط عمومی SRC

Source link