«و تو هستی که به من امید می‌دهی که سرانجام نیکی بر بدی پیروز می‌شود». عکس های همسر و فرزند اول لوون آرونیان – اخبار ارمنستان

22


اولین فرزند لوون آرونیان، لیدر تیم ملی شطرنج ارمنستان ماه ها پیش به دنیا آمد و همسر لوون آرونیان، آنیتا آیوازیان، عکس هایی از دوران بارداری و عکسی از اولین فرزند را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که با آن همراه بود. نوشت: «و تو هستی که به من امیدواری می‌دهی که سرانجام نیکی بر بدی پیروز می‌شود. 4.5 کیلوگرم عشق و 3 ماه شادی.”

یادآوری می کنیم که این زوج صاحب یک دختر به نام زابل شدند.

«و تو هستی که به من امید می‌دهی که سرانجام نیکی بر بدی پیروز می‌شود».  عکس های همسر و فرزند اول لوون آرونیان – اخبار ارمنستان

Source link