ارمنستان منتظر سفر تاریخی امیر قطر است. آلن سیمونیان

59


آلن سیمونیان رئیس مجلس شورای اسلامی و آناهیت آوانسیان وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران که برای یک سفر کاری به دوحه پایتخت قطر سفر کرده اند، با خلیفه بن جاسم القار، مدیر کل صندوق توسعه قطر دیدار و گفتگو کردند.

طبق گزارش مجلس ملی، آلن سیمونیان با اشاره به علاقه ارمنستان به توسعه روابط با قطر، تعدادی از اولویت های بخشی را برای ارمنستان برشمرد. به گفته وی، فرصت بسیار خوبی برای همکاری در زمینه های فرهنگی، بهداشتی و آموزشی که از شاخه های استراتژیک اولویت صندوق توسعه قطر است، وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به چشم انداز تعامل در عرصه علمی، آموزشی و فرهنگی، از هزاران نسخه خطی و کتاب عربی نگهداری شده در ماتناداران یاد کرد و پیشنهاد برگزاری کارهای علمی پژوهشی مشترک و نمایشگاه های متقابل را داد. مدیرعامل این بنیاد خاطرنشان کرد: به نیروی انسانی در هر زمینه اهمیت می دهند که بر این اساس پروژه های همکاری احتمالی آینده ترسیم و با مسئولان حوزه های مربوطه در ارمنستان در میان گذاشته می شود.

در ارمنستان، ما منتظر دیدار تاریخی امیر قطر، اعلیحضرت شیخ تمیم بن حمد آل ثانی هستیم. مطلوب است که قبل از بازدید برنامه های موضوعی خاصی تهیه شود.” وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران اطلاعات مختصری در مورد پیوندهای مهمی که به سرمایه گذاری های احتمالی در بخش سلامت کمک می کند ارائه کرد.

Source link