نشریه لوسین توماسیان با کودکان – اخبار ارمنستان

208


“خانم ارمنستان 2003″، “نایب خانم اروپا 2005” لوسین توماسیان با انتشار کلیپی با کودکان در صفحه اینستاگرام خود نوشت: “بهترین و لذت بخش ترین شب های من اینگونه می گذرد.”

Tert.am Life:با در گفتگو او مهمترین عامل برایش در این دوران را گذراندن وقت با فرزندانش عنوان کرد.

«اگر میل وجود داشته باشد، هیچ مانعی وجود ندارد، همه چیز را می توان ترکیب کرد و تحویل داد. بیشتر روز را با بچه ها می گذرانم، حتی زمانی که یک هفته از کشور دور هستیم، وقتی برمی گردم، نبودمان را در آن روزها در زندگی آنها درک می کنم.

Source link