خاچانوف از هوادارانی که با پرچم ارمنستان از او حمایت کردند تشکر کرد

80


کارن خاچانوف، تنیسور روس با ریشه ارمنی، خلاصه ای از عملکرد خود در مسابقات قهرمانی آزاد استرالیا ارائه کرد و به هوادارانی اشاره کرد که در طول مسابقات با پرچم ارمنستان از او حمایت کردند.

برای من مهم است که هوادارانی با پرچم ارمنستان در سکوها حضور داشتند. من می خواهم از آنها برای حمایت آنها تشکر کنم. هواداران روسیه اجازه نداشتند پرچم روسیه را بیاورند اما حمایت آنها را هم احساس کردم. خوشحالم که تا آخرین لحظه عشقشان را به من دادند.»“ارمنپرس”-بر اساس گزارش ها، خاچانوف در گفتگو با سرویس مطبوعاتی این مسابقات گفت.

Source link