آنها در هلسینکی اعلام کردند که همراه با سوئد مسیر عضویت در ناتو را ادامه خواهند داد

141


فنلاند و سوئد مسیر مشترک عضویت در ناتو را ادامه خواهند داد. به گزارش «آرمنپرس»، این خبر را پکا هاویستون، وزیر امور خارجه فنلاند اعلام کرد. هااویستو در مصاحبه با رسانه های فنلاند گفت: «این تصور را دارم که راه ناتو برای هیچ یک از ما بسته نیست. وی خاطرنشان کرد: لزومی ندارد که موضوع عضویت فنلاند در ناتو جدا از سوئد مطرح شود.

Source link