اولین پخش آهنگ: سرگیس آویتیسیان – “به قهرمانان”

52

سرگیس آویتیسیان خواننده به مناسبت روز ارتش آهنگ جدیدی را تقدیم مخاطبان کرد که به قهرمان جاودانه جنگ 44 روزه آرتساخ گاریک کیزیرانتس تقدیم شده است.Source link