من هم ترس دارم و هم افسردگی، چون به طور معمول باردار هستم.» هاسمیک خوجیان درباره دوران بارداری، ترس ها و دوران بارداری – اخبار ارمنستان

55


هاسمیک خوجیان بازیگر سینما منتظر اولین فرزند دخترش است و در قسمت “استوری” صفحه اینستاگرامش با دنبال کنندگانش جلسه پرسش و پاسخی ترتیب داد و به چند سوال پاسخ داد.

Tert.am Life:برخی از پاسخ ها را مشخص کرده است.

دنبال کنندگان تعجب کردند که آیا این بازیگر هیچ ترسی از دوران بارداری ندارد.

«من هم ترس دارم، هم افسردگی، هم نوسانات شدید خلق و هم دردهای جسمی. خلاصه من در حالت عادی باردارم. من هیچ ترسی در مورد بدنم ندارم، زیرا می دانم که اگر بخواهم خیلی سریع بهبود خواهم یافت. به همین دلیل است که اکنون هر چه دلم بخواهد می‌خورم.»

هاسمیک خوجیان همچنین با بیان اینکه در آینده نزدیک نام دخترش را اعلام خواهد کرد، گفت: در دوران پس از زایمان به کمک مادربزرگ ها نیاز خواهد داشت.

این بازیگر نوشت: البته در امر مراقبت به کمک مادربزرگم نیاز خواهم داشت، زیرا نمی توانم بدون کمک آنها تصور کنم.

Source link