آزادگان آذربایجان زندانیان دیکتاتور

52


آزادگان آذربایجان زندانیان دیکتاتور


روح الله نوروز زاده مدیر مرکز میزان معارف به اتهام دروغین مواد مخدر بازداشت و برای چندمین بار روانه زندان شد وی از طلاب و دانشجویان تحصیل کرده ایران و فعال دینی می باشد پدرش از پیران نهضت اسلامی آذربایجان مرحوم حجة الاسلام محسن(موسوم) نوروز زاده و از زندانیان دیکتاتور بوده و حاج آبگول سلیمان اف از رهبران حبس کشیده نهضت اسلامی این کشور نیز شوهر خواهر وی می باشد .

@Aran_Azerbaijan