سرنخ‌ها را دنبال کنید

55

سرنخ‌ها را دنبال کنید


شاید به راحتی ردپای سرویس امنیتی ترکیه را در حادثه سفارت آذربایجان در تهران پیدا کنید…
در تحقیقات چگونگی هدایت طبیعی اتفاقات قبل از حادثه که منجر به هجوم یاسین حسین‌زاده به سفارت شد از برادرش غفلت نکنیم که او از اعضای سابق منافقین و از مهمانان محافل کنسولگری ترکیه می‌باشد.

حکومت اردوغان میتواند بیشترین بهره برداری را برای مقاصد شوم خود از این حادثه داشته باشد MI6

مرکز مطالعات آذربایجان
https://t.me/mutaliatazerb