🇦🇿🇮🇱 سفیر جدید آذربایجان در اسرائیل از کنیسه یهودیان کوهستانی در باکو بازدید کرد.

53


🇦🇿🇮🇱 سفیر جدید آذربایجان در اسرائیل از کنیسه یهودیان کوهستانی در باکو بازدید کرد.


در اول فوریه در کنیسه یهودیان کوهستانی در باکو، ملاقاتی بین میلیخ یودایف، رئیس جامعه یهودیان کوهستانی باکو، مختار ممدوف، سفیر جدید آذربایجان در اسرائیل، رئیس جمهوری آذربایجان برگزار شد. کارگروه بین پارلمانی اسرائیل، معاون آناتولی رافائیلوف و دیگر اعضای جامعه.

مختار ممدوف قبل از عزیمت به اسرائیل، هم با دیپلمات های نماینده اسرائیل در آذربایجان و هم با رهبران و نمایندگان جامعه یهودی آذربایجان دیدارهایی داشت. در این دیدار روابط آذربایجان و اسرائیل در مرحله کنونی و چشم انداز توسعه بیشتر این روابط به نفع دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

https://t.me/mutaliatazerb