از ندامتگاه ها بازدید شد

29

از ندامتگاه ها بازدید شد

معاون سازمان تعزیرات وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان سرهنگ واردجس تساقیکیان از ندامتگاه “بیمارستان محکومان” و سرهنگ تادووس نعلبندیان معاون رئیس کل دادگستری در بازدید کاری از ندامتگاه “ورداشن” بازدید کردند. ندامتگاه به گزارش روابط عمومی سازمان تعزیرات.

در جلسه رایزنی کاری که در ندامتگاه «بیمارستان محکومین» برگزار شد، ورگس ثاقیکیان، معاونت امور انجام شده در دوره گزارش، مشکلات و نواقصی را که در اجرای آنها به وجود آمد، مورد بحث و بررسی قرار داد.

تادوس نعلبندیان با حضور در محوطه ندامتگاه «ورداشن» از نزدیک با شرایط ساختمانی ساختمان اداری و همچنین محوطه مسکونی آشنا شد، از سلول های تازه بازسازی شده بازدید کرد. سپس به سرپرستی نعلبندیان، رایزنی در خصوص جمع بندی فعالیت های سال 2022 موسسه انجام شد که طی آن هر واحد ساختاری نتایج عملکرد وظایف عملکردی و وظایفی را که طی سال گذشته پیش روی خود قرار داده بود ارائه کرد.

تعمیرات ساختمان و بسیاری از کارهای فنی و اقتصادی دیگر به طور منظم در چارچوب بهبود وضعیت زندگی افراد زندانی و کارمندان هر دو موسسه انجام می شد.

وردگس ثاقیکیان و تادووس نعلبندیان معاونین سازمان با جمع بندی نتایج رایزنی های کاری انجام شده در موسسات کیفری «بیمارستان محکومین» و «ورداشن» بر اهمیت مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تلفن همراه و سایر موارد ممنوعه تاکید کردند. اقلام و همچنین نیاز به نگهداری سیستم اطفای حریق در سطح مناسب.

Source link