اولین پخش ویدئو: مری هاکوبیان و واچه آماریان – “از دلتنگی دیوونه شدم” – اخبار ارمنستان

62

مری هاکوبیان بازیگر و خواننده با خواننده واچه عماریان دونوازی ارائه کرد و نام آهنگ از دلتنگی دیوانه شدم.

ترانه و آهنگ : رافی آلتونیان

تهیه کننده: کارن سواک پروداکشن

Source link