زمین لرزه در روستاهای شیراک احساس شد

32

جامعه

زمین لرزه در روستاهای شیراک احساس شد

در تاریخ 6 فوریه در ساعت 04:16 به وقت محلی (ساعت 00:16 به وقت گرینویچ) شبکه لرزه نگاری سرویس منطقه ای حفاظت از لرزه نگاری وزارت امور داخلی و ارتباطات کشور ارمنستان – گرجستان را با مختصات جغرافیایی 41.15 درجه عرض شمالی و 41.15 درجه شمالی ثبت کرد. 43.92 ⁰ طول شرقی، منطقه مرزی، 10 کیلومتری شمال شرقی روستای باورا، 10 کیلومتری عمق کانون، زمین لرزه 3.1 ریشتری.

شدت شوک زیرزمینی در ناحیه کانونی 4 نقطه بود. این زمین لرزه در روستاهای باورا، سراگیغ، قازانچی و اشوتسک شهرستان شیراک به بزرگی 3 ریشتر احساس شد.

Source link