وسایل شخصی از ماشین دختر خواننده نارا به سرقت رفت – اخبار ارمنستان

44


دختر خواننده نارا، الئونورا اینستاگرام، در قسمت “استوری” صفحه خود از سرقت ماشینش خبر داد.

دختر نارا با انتشار تصاویری از سرقت عنوان کرد که بدون عجله وسایل شخصی از خودروی وی به سرقت رفته است.

وی نوشت: وسایل شخصی من حتی کیف فرزندم بدون خجالت و در حضور دوربین ها از ماشین سرقت شد.

Source link