⛔️شاهنامه، ارمنستان و شوشی

48

⛔️شاهنامه، ارمنستان و شوشی


⭕️ پرفسور وارتان وسکانیان، رئیس کرسی ایران‌شناسی دانشگاه دولتی ایروان، با انتشار تصویر جلد کتابی به‌نام “رمان رستم و سهراب -بخش‌هایی از شاهنامه” اثر فردوسی، ترجمه شده از فارسی به ارمنی توسط ساموئل گیولزادیان، چاپ شده در سال ۱۸۹۳ در شهر شوشی آرتساخ، در صفحه خود نوشت:
⭕️️<< وقتی سرکرده رژیم بربر باکو، شهر باستانی ارمنی شوشی را که در حال حاضر موقتا تحت اشغال باکو است، به اصطلاح به‌عنوان "پایتخت فرهنگی" تشکل مصنوعی موسوم به‌نام آذربایجان اعلام می‌کند، باید به او یادآوری کرد زمانی که حتی اجدادش  تصور نمی‌کردند روزی آذربایجانی نامیده خواهند شد و نمی‌دانستند زبانشان را چه نام بگذارند، ترجمه ارمنی شعر ایرانی حماسی جاودانه فردوسی از فارسی، در شوشی، این شهر ارمنی، منتشر گردید.
اتحاد تمدنی ارمنی و ایرانی هیچ جایگزینی ندارد، زیرا ارمنستان و ایران به عنوان دو کشور، نمایندگان همان تمدنی هستند که هزاران سال قدمت دارد.>>

🆔 @Ir_Azariha