یک مجموعه ورزشی مطابق با استانداردها و الزامات مدرن در ایروان ایجاد خواهد شد

41


بر اساس تصمیم دولت، املاک واقع در خیابان کومیتاس، منطقه اداری عربکیر، ایروان، شماره 37، که متعلق به RA است، قرار است به شماره رفو بازگردانده شود. از 36 دبستان و با حق بهره برداری رایگان به مدت 25 سال به سازمان مردم نهاد «مجموعه ورزشی برادران عمویان» واگذار شد. “ارمنپرس”بر اساس این گزارش، این شرکت متعهد به سرمایه گذاری 373.000.000 درام می باشد.

در چارچوب پروژه، کارهای تعمیر اساسی ساختمان پیش بینی شده است. در نتیجه یک مجموعه ورزشی مطابق با استانداردها و الزامات مدرن در ایروان ایجاد خواهد شد. بر اساس طرح ارائه شده، ایروان رافو پلاک. کلیه دانش آموزان 36 دبستان همه روزه از ساعت 8:30 الی 14:30 کلاس های تربیت بدنی خود را در سالن های ورزشی بازسازی شده سپری می کنند.

Source link