🔴 دخالت دستگاه تبلیغاتی باکو در امور داخلی ايران

92


🔴 دخالت دستگاه تبلیغاتی باکو در امور داخلی ايران


👈 وارطان وُسکانيان، کارشناس مسايل ايران

🔸️ ماشين تبليغاتی رژيم وحشی باکو در کنفرانس مونيخ به طور گسترده پسر شاه سابق ايران را پوشش می دهد و در واقع سعی می کند در امور داخلی ايرانيان دخالت کند.تصادفی نيست که در حاشيه کنفرانس مونيخ، وقتی رضا پهلوی با خبرنگاران صحبت می کرد، نه بيشتر، نه کمتر سه ميکروفون از چهار ميکروفون ديده شده در اين فیلم متعلق به رسانه های به اصطلاح دستگاه تبليغاتی ديکتاتور باکو Xəzar TV  ، Real TV و ARB است که بار ديگر ثابت می کند که موجوديت تصنعی به نام آذربايجان و رژيم آن يکی از حلقه های اصلی و کليدی اتحاد ضدايرانی است.
 
👈 منبع:
https://yerkir.am/hy/article/2023/02/18/8005
👈 ترجمه: موسسه ترجمه و تحقیق هور
✅ وب سایت موسسه هور:
hoosk.ir
✅ اینستاگرام موسسه هور
https://www.instagram.com/hoosk.ir/
✅ تلگرام موسسه هور
https://t.me/hooskonline