عضو سابق تیم دو و میدانی آمریکا حق نمایندگی ارمنستان را دریافت کرد

36


آلیسون هالورسون، دونده مسافت های مختلف، حق نمایندگی رسمی ارمنستان را دریافت کرد. نارین شهبازیان، دبیرکل فدراسیون دو و میدانی ارمنستان در گفتگو با خبرنگار آرمان پرس، تاکید کرد: هالورسون در سال 2019 تابعیت ارمنستان را دریافت کرد، اما طبق مقررات فدراسیون بین المللی دوومیدانی نمی توانست تابعیت خود را تغییر دهد و بلافاصله نماینده این فدراسیون باشد. کشور مورد نظر او باید 2 سال صبر می کرد زیرا زمانی برای تیم ملی آمریکا بازی می کرد. آلیسون هالورسون 31 ساله است. در تیم ملی آمریکا حضور داشت.

خود هالورسون به رابرت امیان پیشنهاد داد که نماینده ارمنستان باشد. او سال ها پیش می خواست در المپیک توکیو شرکت کند. شهبازیان گفت: هنوز مشخص نیست که او در چه فرم هایی ظاهر خواهد شد.

Source link