پاشینیان و آنتونیو گوترش درباره مسائل مربوط به اعزام هیئت حقیقت یاب سازمان ملل گفتگو کردند

27

سیاست

پاشینیان و آنتونیو گوترش درباره مسائل مربوط به اعزام هیئت حقیقت یاب سازمان ملل گفتگو کردند

نخست وزیر نیکول پاشینیان با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد تلفنی گفتگو کرد.

طرفین درباره بحران انسانی ایجاد شده در قره باغ کوهستانی در نتیجه محاصره غیرقانونی کریدور لاچین توسط آذربایجان و غلبه بر آن صحبت کردند.

به ویژه موضوعات مربوط به اعزام یک هیأت حقیقت یاب سازمان ملل به قره باغ کوهستانی و کریدور لاچین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

هر دو طرف بر لزوم رفع انسداد کریدور لاچین توسط آذربایجان و اهمیت عملیات بی وقفه آن تاکید کردند.

برای ادامه بحث در مورد موضوع اعزام هیئت سازمان ملل توافق شد. آنتونیو گوترش خاطرنشان کرد که این موضوع را در مرکز توجه قرار خواهد داد.

نخست وزیر همچنین بر تصمیم دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل برای پاسخگویی به درخواست ارمنستان برای اعمال اقدامات موقت در خصوص رفع انسداد کریدور لاچین تاکید کرد.

طرفین در مورد مسائل مربوط به تنظیم روابط ارمنستان و آذربایجان، حمایت از حقوق مردم قره باغ کوهستانی و امنیت تبادل نظر کردند.

Source link