یک سال در ارمنستان. نوازندگان روسی وطن خود را ترک کردند

27

جامعه

یک سال در ارمنستان. نوازندگان روسی وطن خود را ترک کردند (ویدئو)

یک سال در ارمنستان. نوازندگان روسی وطن خود را ترک کردند زیرا مخالف جنگ هستند. ارمنستان از نظر کسانی که به دلایل ایدئولوژیک آمده اند چگونه است؟ آنها هر دو هنوز مهمان هستند و در حال حاضر، به یک معنا، محلی هستند و می توانند از مزایای ارمنستان، که مهمترین آنها آزادی و دموکراسی است، قدردانی کنند.

در ویدیوی صدای آمریکا بیشتر بخوانید

Source link