اردوغان و علی اف دیداری غیرعلنی داشتند

36


علی اف برای یک سفر کاری عازم ترکیه شد. به گزارش «ارمنپرس»، رسانه های ترکیه از دیدار روسای جمهور ترکیه و آذربایجان در استانبول خبر می دهند. جزئیات دیگری از این نشست غیرعلنی منتشر نشده است.

Source link