رئیس دفتر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مورد وضعیت کریدور لاچین با بایراموف گفتگو کرد

30


دراگانا کودزیچ رئیس دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در باکو با جیحون بایراموف وزیر امور خارجه آذربایجان دیدار کرد.

“ارمنپرس”به گزارش رسانه های باکو، در این دیدار درباره وضعیت اطراف کریدور لاچین نیز بحث و تبادل نظر شد.

Source link