قطع برق در ایروان و مناطق

89

قطع برق در ایروان و مناطق

شرکت سهامی بسته “شبکه های برق ارمنستان” به اطلاع می رساند در تاریخ 7 بهمن ماه جاری جهت انجام کارهای تعمیرات برنامه ریزی شده برق رسانی به آدرس های زیر به طور موقت قطع می شود.

شهر ایروان:

10:00-16:00 خیابان اوهاف. خیابان هووناتان، ساختمان های 72، 73 و ساکنین-مشترکین، خیابان بابائیان. ساختمان های 2/4-2/22 خیابان چولاکیان 14، 14/1، 16 ساختمان، خیابان اولنتسی. ساختمان‌های 2/10، 6/2، 10/2، ایوان: منازل شخصی در خیابان‌های 5، 6، 8، 10 و غیرساکن – شرکای مجاور،

11:00 الی 12:00 تماس نور نورک هفتم: ح. خیابان آویتیسیان ساختمان های 8، 13، 28، 29، 30، مهدکودک شماره 21 و غیر ساکنین- مشترکین مجاور،

استان آرماویر:

13:00 الی 17:00 روستاهای پراکار و طایروف

استان آرارات:

10:00 الی 16:00 شهرستان ماسیس: 2، بخش کیاران و نو به صورت جزئی، روستاهای رنجپر و سیس به صورت جزئی،

12:00 الی 14:00 روستای گتازات جزئی،

منطقه کوتایک،

11:00 الی 16:00 روستای جروژ جزئی، روستای زوونی جزئی و مجاور غیر ساکن مشترکین، مالکین: «گ. هایراپتیان، «مانوک وسکانیان»، «وی. پطروسیان، «د. Martirosyan، “LSAG”، “Zovuni”، “Liva Decoll”، “Tamara and Ani”، “Trans Gas”، “Kare Dar”، “Universal” LLCs، “Arkolad” CJSC، Coop “Lilit”، Coop “Victoria” “، ناحیه مدرسه، ناحیه یزدینر، ناحیه باشگاه، منطقه اداری، ناحیه سرناران، ناحیه قاضی، ناحیه جدید، ناحیه میجک، ناحیه H-1، “معدن سنگ” LLC، شرکت باغبانی “آراگیل”،

استان گغاركونيك:

10:00 الی 11:00 شهرک گتاشن داخلی به صورت کلی و غیر ساکن – مشترکین مجاور.

Source link