آژانس رتبه بندی فیچ رتبه ایروان را از «پایدار» به «مثبت» افزایش داد.

34


در دسامبر 2022، آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی Fitch Ratings مجدداً رتبه ایروان را تأیید کرد و آن را با پیش‌بینی «پایدار» در سطح «B+» در حوزه مالی عمومی قرار داد و در فوریه سال جاری، آژانس رسماً اعلام کرد که در تاریخ 10 فوریه 2023، این آژانس (فرایند رتبه بندی بعدی ایروان برای ژوئن 2023 برنامه ریزی شده بود) چشم انداز “B+” ایروان را از “پایدار” به “مثبت” تغییر داده است.

این یک دستاورد مهم برای جامعه است، با در نظر گرفتن اینکه آژانس دارای زمینه های کافی و اسناد قابل توجهی است که بر بهبود چشم انداز رتبه بندی و همچنین ارزیابی محیط اقتصادی از نظر بودجه، مالی و سرمایه گذاری تأثیر می گذارد. جزیی ترین اطلاعات در وب سایت رسمی آژانس رتبه بندی فیچ www.fitchratings.com درج شده است.

Source link