رتبه بندی رتبه بندی فیچ آرماکونومبانک بهبود یافته است

33


شرکت بین المللی رتبه بندی Fitch Ratings چشم انداز رتبه بندی آرم اکونومبانک را از «پایدار» به «مثبت» ارتقا داد و رتبه پیش فرض بلندمدت صادرکننده ارز خارجی (IDR) را مجدداً تأیید کرد.

در بیانیه این بانک آمده است: بهبود چشم‌انداز رتبه‌بندی ناشی از بهبود چشم‌انداز رتبه‌بندی RA، رشد پایدار انتظاری کیفیت دارایی، سودآوری، سرمایه‌گذاری، تامین مالی، نقدینگی و سایر شاخص‌های مالی بانک است.

Source link