اولین پخش آهنگ: Nune Yesayan – “برف می بارد” – اخبار ارمنستان

47

نونه یسایان خواننده اولین آهنگ جدیدی به نام برف می بارد را ارائه کرد. نویسنده موسیقی واردان گالستیان است و شعر توسط هاروت تیزیا سروده شده است.

Source link