محموله های بشردوستانه با همراهی نیروهای حافظ صلح روسی به آرتساخ تحویل داده شد

38

سیاست

محموله های بشردوستانه با همراهی نیروهای حافظ صلح روسی به آرتساخ تحویل داده شد

نیروهای حافظ صلح روسیه به انجام وظایف خود در قره باغ کوهستانی ادامه می دهند. وزارت دفاع روسیه در این باره پیامی صادر کرد. خاطرنشان می شود که نیروهای حافظ صلح روسیه در 30 نقطه نظارتی اوضاع را زیر نظر دارند و آتش بس را زیر نظر دارند.

در این پیام آمده است: «فرماندهی این نیرو به مذاکرات با طرف‌های ارمنی و آذری در مورد بازگرداندن تردد خودروها در جاده استپاانکرت – گوریس (دالان لاچین – ویرایش) ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش، گشت زنی در مناطق مارتاکرت، مارتونی، شوشی و در کریدور لاچین انجام شد.

اسکورت کاروان نیروهای حافظ صلح روسیه با محموله های بشردوستانه در مسیر گوریس – استپاناکرت فراهم شد. یک اقدام بشردوستانه در استپاانکرت برگزار شد که در چارچوب آن بسته های مواد غذایی به خانواده های دارای فرزند زیاد، خانواده های دارای کودکان معلول و شرکت کنندگان در جنگ بزرگ میهنی ارائه شد.

به طور کلی، از 23 نوامبر 2020، تیم های مهندسی نیروهای حافظ صلح روسیه 2513.2 هکتار زمین، 689.5 کیلومتر جاده، 1940 ساختمان از مین و گلوله ها، 26779 شیء انفجاری پیدا و خنثی شده اند. در این پیام آمده است: به منظور تامین امنیت صلح‌بانان فدراسیون روسیه و جلوگیری از حوادث احتمالی، همکاری مستمر با مقر اصلی نیروهای مسلح ارمنستان و آذربایجان ادامه دارد.

Source link