به مناسبت روز جهانی دیپلمات ها از دیپلمات های ارمنی مدفون در قبرستان ارامنه تسالونیکی قدردانی شد.

20

سیاست

به مناسبت روز جهانی دیپلمات ها از دیپلمات های ارمنی مدفون در قبرستان ارامنه تسالونیکی قدردانی شد.

امروز، دوم مارس، به مناسبت روز جهانی دیپلمات ها، با حضور رئیس شورای جامعه ارامنه تسالونیکی، به دیپلمات های ارمنی مدفون در گورستان ارامنه تسالونیکی ادای احترام شد. ، نمایندگان ساختارهای اجتماعی و بستگان دیپلمات های ارمنی متوفی.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در این باره به اطلاع می رساند.

پس از این مراسم، آکیس داگازیان کنسول افتخاری جمهوری ارمنستان در تسالونیکی به نمایندگی از تیگران مکرتچیان، سفیر جمهوری ارمنستان در یونان به افتخار دیپلمات های ارمنستان گل نثار کرد.

در پیام سفارت آمده است: پس از ابلاغ سلام سفیر ت. مکرتچیان، کنسول افتخاری آ.داغازیان سخنرانی کرد

Source link