شطرنج بازان ارمنستان در مسابقات قهرمانی انفرادی اروپا آغاز می شوند

27


شطرنج بازان نماینده ارمنستان در مسابقات قهرمانی انفرادی اروپا شروع می کنند.

“ارمنپرس”بر اساس این گزارش، ارمنستان 13 شرکت کننده در مسابقات شطرنج قهرمانی انفرادی مردان اروپا خواهد داشت. گابریل سرکیسیان نایب قهرمان کنونی اروپا و همچنین هایک مارتیروسیان، روبرت هوانیسیان، شانت سرکیسیان، ساموئل تر-ساهاکیان، مانوئل پطروسیان، مامیکون قریبیان، الکس ساهاکیان، آرمن بارسقیان، روبرت فیلیپوسیان، امین اوهانیان، واهه دانیلیان و سارگیس مانوکیان برای کسب عنوان قهرمانی اروپا به رقابت خواهد پرداخت.

مسابقات شطرنج قهرمانی انفرادی اروپا از سوم مارس آغاز و در 13 مارس به پایان می رسد. در ورنیچکا صربستان برگزار خواهد شد.

Source link