پس از بازسازی، مهدکودک شماره 63 ایروان درهای خود را به روی حدود 150 کودک باز کرد.

34

جامعه

پس از بازسازی، مهدکودک شماره 63 ایروان درهای خود را به روی حدود 150 کودک باز کرد (فیلم)

در اولین روز بهار، مهدکودک شماره 63 ایروان درهای خود را به روی 150 کودک با شرایط کاملا بازسازی شده و راحت باز کرد.

پروژه شهرداری یکی از این پروژه های مهم است و تا ساماندهی تمامی مهدکودک های جامعه ادامه خواهد داشت.

لوون هوانیسیان معاون اول شهردار ایروان و تیگران آوینیان معاون شهردار ایروان با شرایط ایجاد شده برای کودکان آشنا شدند.

جزئیات در ویدیو

Source link