گفتگوی ایاز مطلب‌اف رئیس جمهور وقت باکو با الجزیره در خصوص فاجعه خوجالو:

35


گفتگوی ایاز مطلب‌اف رئیس جمهور وقت باکو با الجزیره در خصوص فاجعه خوجالو:


جبهه خلق (ایلچی بیک) اجازه دخالت موثر ما در منطقه قراباغ را نداد و منجر به فاجعه خوجالو شد.
اشاره وی به هدایت مردم روستای خوجالو توسط نظامیان توطئه‌گر باکویی به سمت آقنا(عسگران) به صورت راهپیمایی شبانه است.
🆔 @Ir_Azariha