آرارات میرزویان در سفری کاری عازم هند شد

23


آرارات میرزویان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در روزهای 3 تا 4 مارس در یک سفر کاری به منظور شرکت در مجمع برجسته هند در زمینه ژئوپلیتیک و ژئواکونومی “گفتگوی رایسینا” در دهلی نو خواهد بود.

وزارت امور خارجه به اطلاع می رساند وزیر امور خارجه به عنوان سخنران در میزگردی در چارچوب این مجمع شرکت می کند و با همکاران نیز دیدارهایی خواهد داشت.

Source link