شوهر سابق مایلی سایرس به خاطر آهنگ گل ها از او شکایت کرد – اخبار ارمنستان

77

در اوایل سال جاری، مایلی سایرس آهنگ “Flowers” را منتشر کرد که به رابطه خود با لیام همسورث اختصاص داشت. این آهنگ به یک موفقیت تبدیل شد ، اما شوهر سابق از محبوبیت و شهرت بی اعتبار ناراضی است.

در خود آهنگ هیچ اتهام مستقیمی علیه همسورث وجود ندارد، اما طرفداران متوجه ارجاعات متعدد به او و نکات خیانت در ویدیو شده اند. گفته می شود مایلی عمدا ژست های جنیفر لارنس را به سخره گرفته است که طبق اخبار، این بازیگر با او به همسرش خیانت کرده است.

با این حال، این آهنگ در نهایت به خواننده دور جدیدی از محبوبیت داد، در حالی که لیام با موجی از نفرت مواجه شد. به گفته تعدادی از دادگاه های بین المللی، این بازیگر به دلیل افترا شکایت کرده است.

Source link