معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در همایش «گفتگوی رایسینا» شرکت کرد

30

شرکت معاون وزیر امور خارجه در همایش «گفتگوی رایسینا» (فیلم)

منتساکان صفریان معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در چهارم مارس به عنوان سخنران در کنفرانس «گفتگوی رایسینا» با عنوان «صلح قطعه قطعه. روش‌های جدید برای کار سازمان ملل» بحث میزگرد. سخنرانان در مورد چالش های پیش روی نظام امنیت بین المللی و نظم جهانی مبتنی بر احترام به هنجارهای بین المللی، موضوعات مرتبط با دستور کار اصلاحات سازمان ملل بحث و تبادل نظر کردند و در مورد مشارکت و نقش ساختارهای بین المللی و تک تک دولت ها از جمله کشورهای کوچک و در حال توسعه تبادل نظر کردند. در چارچوب چندجانبه گرایی بر اهمیت استفاده موثر از سازوکارهای بین المللی و منطقه ای در حل و فصل مناقشات جاری در گوشه و کنار جهان تاکید شد. مناتساکان صفریان معاون وزیر در سخنرانی خود خاطرنشان کرد که ارمنستان از زمان استقلال و پیوستن به سازمان ملل متحد همواره مدافع چندجانبه گرایی موثر بوده است. 2020 و متعاقباً پس از تجاوز آذربایجان به قره باغ کوهستانی ارمنستان، ارمنستان تأثیر و پیامدهای منفی کاستی های نظام بین الملل را در پاسخگویی مناسب به آنها احساس کرد. وی افزود: با وجود مشکلات، ارمنستان با مشارکت شرکای بین‌المللی، از موضع سازنده برای عادی‌سازی روابط با آذربایجان مذاکره می‌کند. معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: چندجانبه‌گرایی و سازوکارهای نظام سازمان ملل همچنان ابزار مهمی برای غلبه بر چالش‌های موجود است. در این زمینه، الزام اجرای تصمیم دیوان بین‌المللی دادگستری در 22 فوریه مبنی بر استفاده از اقدامات عاجل علیه آذربایجان در انسداد کریدور لاچین توسط دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان مکانیزم قانونی برای حفاظت از عدالت بین المللی و هنجارهای بین المللی مورد توجه حاضران قرار گرفت. همچنین بر اولویت سرمایه گذاری تلاش های لازم از سوی تمامی فعالان در استفاده موثر از سازوکارهای فوق تاکید شد.

Source link