بزرگراه های بسته در قلمرو RA وجود دارد

132


سرویس امداد و نجات وزارت امور داخلی جمهوری ارمنستان به اطلاع می رساند که جاده ها در خاک جمهوری ارمنستان بسته است. بزرگراه های منتهی به ایستگاه هواشناسی مرتفع «آمبرد» به قلعه آمبرد و دریاچه کاری در مرز آراگت سوتن بسته است.

بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت امور داخلی گرجستان و مرکز مدیریت بحران وزارت کشور روسیه اوستیای شمالی، بزرگراه استپانسمیندا – لارس برای انواع وسایل نقلیه بسته است.

Source link