“ما نگرانیم.” زاخارووا

32





“ما نگرانیم.” زاخارووا

وزارت خارجه روسیه نظر داد حوادث دیروز

ما نگرانی جدی خود را در مورد افزایش تنش در منطقه درگیری قره باغ کوهستانی ابراز می کنیم. طی چند روز گذشته، نقض بسیاری از رژیم آتش بس به ثبت رسیده است.

در 5 مارس یک حادثه مسلحانه رخ داد که در نتیجه آن از دو طرف ارمنی و آذربایجان قربانیانی داشت.

ما از طرف‌ها می‌خواهیم خویشتن‌داری نشان دهند و برای خنثی کردن اوضاع گام بردارند. ما مجددا تاکید می کنیم که مفاد بیانیه رهبران روسیه، آذربایجان و ارمنستان در تاریخ 9 نوامبر 2020 در مورد آتش بس و کلیه عملیات نظامی در منطقه درگیری قره باغ کوهستانی را به شدت رعایت می کنیم.

هرگونه موضوع مربوط به امنیت و تضمین حیات در حوزه مسئولیت نیروهای حافظ صلح روسیه (PRC) باید به صورت مسالمت آمیز و از طریق ارتباط بین طرفین تحت حمایت جمهوری خلق روسیه حل و فصل شود.

آنچه اتفاق افتاد بار دیگر ضرورت بازگشت سریع به مذاکرات باکو و ایروان در چارچوب اجرای مفاد اعلامیه های سه جانبه را تایید می کند.





Source link