“نظام بانکی ارمنستان در اعداد”. بانک مرکزی اوکراین فعالیت این سیستم را در سال 2022 خلاصه کرد. نتایج سالانه

18


اتحادیه بانک های ارمنستان (UBU) با تاکید بر ارائه اطلاعات دوره ای، قابل اعتماد و بی طرفانه در مورد این سیستم برای عموم، همچنان به ارائه دوره ای “نظام بانکی ارمنستان به عدد” در قالب جدید و فصلنامه که شامل خلاصه است، ادامه می دهد. اطلاعات در مورد نتایج سیستم بانکی ارمنستان.

شماره دوم خلاصه ای از فعالیت های نظام بانکی در سال 2022 است. نتایج سالانه

شماره دوم «نظام بانکی ارمنستان به اعداد» در لینک پیوست موجود است: https://uba.am/upload/bankain_hamakarg_tverov/2022/سیستم_بانک_ارمنی_در_شکل_31.12.2022.pdf .

از جامعه حرفه ای دعوت می کنیم اگر نظر یا پیشنهادی در رابطه با نشریه دارند با ما بنویسند [email protected] به آدرس ایمیل

Source link