“MTS ارمنستان” برای فروش است، آنها برای مجوز معامله به PSC مراجعه کردند. سیویل نت

38


وی می نویسد: فرآیندهای مربوط به خرید و فروش سهام اپراتور مخابراتی “MTS ارمنستان” در مرحله نهایی است. سیویل نت. این شرکت پیش از این برای خرید و فروش سهام به کمیسیون تنظیم مقررات خدمات عمومی مراجعه کرده است.

در عین حال، «MTS ارمنستان» از کمیسیون تنظیم مقررات خدمات عمومی درخواست کرد که معاملات مربوط به سهام خود را به عنوان اسرار کاملاً تجاری بپذیرد و اطلاعات و داده های مربوط به سازمان خریدار را ارائه ندهد. با در نظر گرفتن این شرایط، کمیسیون تنظیم مقررات خدمات عمومی از افشای اینکه چه کسی می خواهد “MTS-ارمنستان” را خریداری کند، خودداری کرد.

Source link