آرم اکونومبانک تخصیص اوراق را به پایان رساند

46


آرم اکونومبانک فرآیند جابه‌جایی بخش‌های عادی اوراق درام با بازده کوپن سالانه 11 درصد و اوراق دلاری با بازده کوپن سالانه 5.00 درصد را تکمیل کرده است.

مدت گردش اوراق 36 ماه است و پرداخت کوپن درآمد در فواصل شش ماهه انجام خواهد شد.

حجم اوراق تخصیصی 1.000.000.000 درام و 7.500.000 دلار آمریکا می باشد.

این اوراق در سال 2025 بازپرداخت می شود. در 3 اکتبر

در پیام این بانک آمده است: اوراق در بورس اوراق بهادار ارمنستان پذیرفته شده و بازارساز خواهد بود.

Source link