یک مأموریت مستقل سازمان ملل یا سازمان امنیت و همکاری اروپا به فوریت در قره باغ کوهستانی مورد نیاز است. راسموسن

35


آندرس فوگ راسموسن دبیرکل سابق ناتو که اخیراً در ارمنستان به سر می برد در صفحه فیسبوک خود نوشت:

ارمنستان کشوری است که هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر سیاسی بر سر دوراهی قرار دارد.
از سال 2018، دموکراسی آن گام های مهمی به جلو برداشته است. اتحادیه اروپا و جهان دموکراتیک باید برای حمایت از این توسعه بیشتر تلاش کنند.

من این هفته در ارمنستان بودم تا حمایت خود را از این توسعه دموکراتیک و همچنین برای افزایش آگاهی از بحران انسانی جاری در همسایگی اروپا نشان دهم. محاصره مداوم کریدور لاچین که ارمنستان و قره باغ کوهستانی را به هم متصل می کند، مشکلات زیادی را ایجاد می کند. ما نیاز فوری به یک هیئت مستقل سازمان ملل یا سازمان امنیت و همکاری اروپا برای ارزیابی وضعیت انسانی در محل داریم. اتحادیه اروپا باید از روابط خود با آذربایجان برای دستیابی به این مهم بدون تاخیر استفاده کند.

Source link