در ماجرای آتش سوزی که در محل اسکان کارکنان شرکت مهندسی رخ داد، متهم دستگیر شد. CC:

25

در ماجرای آتش سوزی که در محل اسکان کارکنان شرکت مهندسی رخ داد، متهم دستگیر شد. CC:

همانطور که قبلاً گزارش شده است، در چارچوب رسیدگی به پرونده جنایی در رابطه با آتش سوزی و مرگ سربازان در محل سکونت پرسنل گروهان پیاده نظام مهندسی یگان دفاعی ارتش، دادخواستی تقدیم دادگاه بدوی صلاحیت عمومی شهر ایروان دیروز توسط مرجع مجری رسیدگی: متهم، افسر خدمات مهندسی همان واحد نظامی، سروان ای. گور آبراهامیان، سخنگوی مطبوعاتی کمیته مرکزی اعلام کرد.

شبانه دادگاه با دادخواست موافقت کرد و متهم بازداشت شد.

یادآوری می‌کنم که یکی از افسران خدمات مهندسی به نام سروان «ه.ح» به استناد ماده ۵۳۲ بند ۴ ق.م.ا.

قبل از این او در یک موسسه پزشکی بود.

همچنین به اطلاع می‌رسانم تحقیقات مقدماتی این پرونده در دایره پرونده‌های مهم ویژه بازپرسی نظامی کمیته بازپرسی جمهوری اسلامی ایران در حال انجام است.

Source link