لوسین کیراکوسیان در بخش مراقبت های ویژه بستری است – اخبار ارمنستان

38

هنرمند ارجمند ارمنستان لوسین کیراکوسیان در بخش احیا مرکز پزشکی اربونی است. سخنگوی مرکز پزشکی اربونی در گفتگو با Tert.am Life گفت.

«در حال حاضر او در بخش مراقبت‌های ویژه است و تحت نظر پزشکان است. با توجه به اینکه این بازیگر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است و بر اساس وضعیت سلامتی مشخص، هزینه‌های مالی آن توسط دولت پرداخت می‌شود.

Source link