رسانه‌ها دولتی رژیم علی‌اف جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران را در انتقال گروهک پ.ک.ک و چندین گروه مسلحانه به ارمنستان و آموزش آنها متهم می‌کنند.

25

رسانه‌ها دولتی رژیم علی‌اف جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران را در انتقال گروهک پ.ک.ک و چندین گروه مسلحانه به ارمنستان و آموزش آنها متهم می‌کنند.


رژیم صهیونیستی الهام علی‌اف تعداد افراد مسلحی را که به وسیله ایران به ارمنستان منتقل گشته‌اند را 4000 هزار نفر اعلام میکنند.

مرکز مطالعات آذربایجان