آلن سیمونیان در حین تمرین افتاد و دستش شکست

60


آلن سیمونیان رئیس NA در حین تمرین زمین خورد و دستش شکست، او نیز نیاز به جراحی دارد. وی در صفحه فیس بوک خود در این باره خبر داد.

«دوستان عزیز برای جلوگیری از سروصدا و گمانه زنی های مختلف در اینترنت به اطلاع شما می رساند که در حین تمرین زمین خوردم و دستم شکست و همچنین نیاز به جراحی دارم. از شما به خاطر نامه ها و تماس های فراوان سپاسگزارم.»

Source link