آلن سیمونیان لیز خورد و به بیمارستان منتقل شد

46


سووینار خاچاطریان رئیس مجلس شورای ملی با انتشار عکس آلن سیمونیان بستری در بیمارستان نوشت: «در پاسخ به تماس های بی وقفه اصحاب رسانه، همکاران گرامی، حال رئیس مجلس شورای اسلامی عادی است. او فقط لیز خورد و آرنجش آسیب دید، او تحت نظر پزشکان است.»

Source link