🔴 روبن وارطانيان: رهبران ما بايد بدانند که ما نمی توانيم به بهای عزت ملی سازگار شويم

48


🔴 روبن وارطانيان: رهبران ما بايد بدانند که ما نمی توانيم به بهای عزت ملی سازگار شويم


🔸️ روبن وارطانيان وزير سابق دولت آرتساخ در واکنش به عمليات خرابکارانه باکو در جمهوری آرتساخ که در صبح ۵ مارس به وقوع  پيوست و باعث کشته شدن سه افسر پليس و زخمی شدن يک پليس ديگر شد، نوشت: سه کشته و يک مجروح بر اثر عمليات خرابکارانه آذربايجان در آرتساخ داريم. در واقع آذربايجان با در محاصره نگه داشتن آرتساخ، پس از تلاش های ناموفق برای سرکوب مردم آرتساخ با قطع گاز و برق، به تلاش برای حل مشکلات از طريق نظامی روی آورد.
🔻