آهنگ های تلفیقی اختصاصی، اولین نمایش های جدید. کنسرت گروه قوم نگاری «ساسنا تسرر» برگزار می شود – اخبار ارمنستان

58


کنسرت گروه سرود و رقص قوم نگاری «ساسنا تسرر» (مدیر هنری هوانس مکرتچیان) 20 فروردین در تماشاخانه هاکوب پارونیان برگزار می شود. برنامه کنسرت شامل آهنگ های مجموعه انحصاری، اجرای ترانه های ناشنیده، آهنگ ها و رقص های ملی، نظامی-میهنی، مطالب قوم نگاری در مورد خانواده سنتی ارمنی، آیین ها و اعتقادات است.

گروه قوم نگاری «درختان ساسنا» در سال 1390 تأسیس شد. این گروه آواز و رقص جهان ارمنی را ارائه می دهد، فرهنگ قوم نگاری را مطالعه می کند، می آموزد و گسترش می دهد. هدف اصلی گروه ارائه صحیح تر فرهنگ قوم نگاری، آیین ها، آواز و رقص است.
بلیت این کنسرت را می توانید از سایت Tomsarkgh.am تهیه کنید.

Source link